Motion om lokala ordningsföreskrifter rörande tiggeri | Sverigedemokraterna i Tyresö

Motion om lokala ordningsföreskrifter rörande tiggeri

Motion om lokala ordningsföreskrifter rörande tiggeri

På senare år har vi sett att antalet tiggare ökat i Tyresö, liksom varit fallet i övriga landet. Rapporter från rikspolisstyrelsen och Europol visar på att stora delar av tiggeriverksamheten är organiserad och att utsatta människor utnyttjas av kriminella ligor. Tiggarna kommer oftast från forna öststater och kan idag genom medlemskapet i EU resa fritt i Europa. Den fria rörligheten har underlättat för kriminella ligor att bedriva sin verksamhet i Tyresö och i Sverige.

Enligt en rapport från regeringens särskilda nationella samordnare för utsatta EU-medborgare (SOU 2016:6) rekommenderas regeringen att hjälpa utsatta EU-medborgare genom stöd till hjälporganisationer på plats istället för att svenskar ger pengar eller stöd till tiggare. EU- länder bör alltid bära ett ansvar för sina egna medborgare. För Tyresö kommuns del är det, mot bakgrund av allt detta, både i Tyresös kommunmedlemmars intresse och i förlängningen också EU-migranternas eget intresse, angeläget att förbjuda tiggeri.

Tiggeriet kan förbjudas, men inte fattigdomen. Den fattigdom, vilken ofta är orsaken till tiggeriet, kan och kommer aldrig att avhjälpas genom att just tillåta dessa människor att tigga i Sverige. Tvärt om riskerar tiggeri att permanenta deras sociala utsatthet och för varje krona som skänks i Sverige bidrar man till att upprätthålla den situation som de befinner sig i. Det är nu dags att förbjuda tiggeriet. Då det ännu inte finns något nationellt tiggeriförbud, föreslår vi därför ett lokalt sådant i Tyresö som komplement till den redan befintliga ordningsföreskriften § 12 som säger ”Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om inte insamlingen utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Sverigedemokraterna föreslår därför Kommunfullmäktige

att Tyresö kommun i sina lokala ordningsföreskrifter om insamling av pengar lägger till lydelsen: ”Passiv insamling av pengar (tiggeri) är förbjuden på offentlig plats.”

 

Anders Wickberg          Per Carlberg          Henrik Mellström          Sandra Ekengren