Motion om rondell vid korsningen Njupkärrsvägen och Bollmoravägen | Sverigedemokraterna i Tyresö

Motion om rondell vid korsningen Njupkärrsvägen och Bollmoravägen

Motion om rondell vid korsningen Njupkärrsvägen och Bollmoravägen

Korsningen för Njupkärrsvägen och Bollmoravägen är mycket hårt trafikerad och trafiken är skymd vid vänstersväng från Njupkärrsvägen. Allvarliga incidenter inträffar ofta på grund av detta.

För att öka trafiksäkerheten, framkomligheten samt ge en miljövinst bör denna korsning förses med en rondell. En välskyltad rondell bidrar till att hastigheten på de passerande fordonen sänks. Trafiken blir även tryggare och smidigare.

Det ligger naturligvis i kommunens intresse att färder inom kommunen sker så säkert som möjligt och tyresöbor har länge uttryckt missnöje över att rondeller byggs på flera håll men tydligen inte där det behövs mest.

Sverigedemokraternas förslag till kommunfullmäktige:

Att kommunfullmäktige ger ärende till berörd nämnd att förse korsningen med en rondell

 

Anders B H Wickberg