Motion om skalskyddsförstärkning | Sverigedemokraterna i Tyresö

Motion om skalskyddsförstärkning

Motion om skalskyddsförstärkning

Under den förra mandatperioden lade vi i Sverigedemokraterna en motion om kameraövervakning vid kommunens äldrecentrum som en beståndsdel i arbetet för trygghet för boende och personal.

Motionen ansågs besvarad med hänvisning till det nya skalskyddet och att ett trygghetslarm delats ut till tjänstgörande sjuksköterska.

Frågan aktualiserades återigen eftersom flertalet incidenter inträffat på senaste tiden, bl.a. har narkotikapåverkade individer fått avhysas av polis. Sådana händelser skapar självklart en stor oro bland de anställda och boende.

Alla medel som kan användas för att skapa trygghet åt personal och de äldre anser vi ska användas. Ett av många tekniska hjälpmedel anser vi vara kameraövervakning och kodlås för tillträde till äldrecentrum, detta för att minimera risken för obehöriga besök ffa nattetid.

Mot denna bakgrund föreslår Sverigedemokraterna:

Att: Tyresö kommun ser till att äldrecentrum utrustats med nattliga övervakningskameror på byggnadens utsidor.

Att: Björkbackens äldrecentrums skalskydd ytterligare förstärks med kodlås och låsta ytterdörrar större delen av dygnet.

 

Sverigedemokraterna 2014-11-21

Jörgen Bengtsson          Per Carlberg