Motion om Trygghetsberedning | Sverigedemokraterna i Tyresö

Motion om Trygghetsberedning

Motion om Trygghetsberedning

Vi Sverigedemokrater anser att en Trygghetsberedning ska inrättas.
Trygghetsberedningen ska arbeta strategiskt med trivsel och trygghet i kommunen.
Strategierna ska tas fram tillsammans med kommunmedborgarna i medborgardialoger och arbetet ska ledas av en särskild beredning – Trygg i Tyresö – som ska utses av kommunfullmäktige.
Beredningen ska fasas samman i befintlig säkerhetsorganisation.

SD Tyresös mål är att trygghetsberedningen ska vara ett blocköverskridande samarbete där medborgarnas trivsel och trygghet sätts i fokus på ett förutsättningslöst sätt. Det handlar bland annat om brottsförebyggande arbete och trygghet i vardagen men också om en skola med en så bra kvalité att den ger en säker framtid för våra barn. Inte minst handlar det om trygghet för våra gamla och att de får den bästa omsorgen på äldre dagar.

Sverigedemokraterna yrkar:

  • att en trygghetsberedning inrättas, som skall ligga under kommunens säkerhetsorganisation och säkerhetschefens omsorg.

 

För Sverigedemokraterna i Tyresö

Per Carlberg          Henrik Mellström