Motion om uppföljning av genomförandet av motioner | Sverigedemokraterna i Tyresö

Motion om uppföljning av genomförandet av motioner

Motion om uppföljning av genomförandet av motioner

Det finns i dagsläget i Tyresö kommun en tillfredsställande löpande rapportering till kommunfullmäktige av hur inlämnade motioner bereds fram till dess att de nått kommunfullmäktige för beslut.

Vad som däremot saknas är en uppföljning av att beviljade motioner verkligen blir genomförda och av hur detta har skett. Det är kritiskt för den kommunala demokratin att beslutande motioner, liksom naturligtvis alla övriga beslut som tagits i kommunfullmäktige, verkligen blir genomförda.

Med anledning av ovanstående föreslår vi:

att en uppföljning snarast upprättas så att alla motioner som bifallits i kommunfullmäktige, åtföljs av en återrapportering till kommunfullmäktige av hur de genomförts.

att denna återrapportering sker samlat minst en gång om året och innehåller alla motioner som beviljats av kommunfullmäktige men som ännu inte blivit fullständigt genomförda

 

För Sverigedemokraterna i Tyresö

Jörgen Bengtsson          Per Carlberg          Anders Wickberg

Tyresö 20 oktober 2016