Motion av Per Carlberg (SD) och Ronnie Norén (SD) om inköp av dagligvaror via internet till brukare inom hemtjänstverksamheten | Sverigedemokraterna i Tyresö

Motion av Per Carlberg (SD) och Ronnie Norén (SD) om inköp av dagligvaror via internet till brukare inom hemtjänstverksamheten

Just hanteras ett antal motioner som representanter för SD Tyresö lämnat in under året.

Sverigedemokraterna Per Carlberg och Ronnie Norén har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om inköp av dagligvaror via internet till brukare inom hemtjänstverksamheten. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger i uppdrag åt äldre- och omsorgsnämnden att insamla, ta del av samt utvärdera den samlade erfarenhet som finns runt e-inköp av dagligvaror, och att införa inköp av dagligvaror via internet inom hemtjänstens verksamhets område.

Läs motionen i sin helhet: Motion av Per Carlberg (SD) och Ronnie Norén (SD) om inköp av dagligvaror via internet till brukare inom hemtjänstverksamheten