Motion palliativ vårdenhet | Sverigedemokraterna i Tyresö

Motion palliativ vårdenhet

Motion palliativ vårdenhet

Palliativ, av latinets pallium, ”mantel” och palliatus, ”bemantlad”, manteln symboliserar omsorgen om den döende människan, även helhetsvård, lindringsvård. Palliativ har blivit ett begrepp för vård i livets slutskedet.

Tyresö kommuns befolkning ökar, så gör även andelen äldre. Vi från Sverigedemokraterna vill med denna motion visa på behovet av en lugn och trygg inrättning, med rätt förutsättningar för en stillsam och värdig tid i livets slut.

Den tidigare palliativa enheten på äldrecentrum (Kastanjen) var trots intentioner dömd att misslyckas från början. Den stora och opersonliga avdelningen med en allt för blandad boendeblandning, gav aldrig det lugn som den palliativa avdelningen var tänkt att vara. En avdelning med människor i livet slutskede bör och ska inte ha fler patienten än 8-10, Kastanjen hade 26.

Vår tanke med en palliativ avdelning är att många som kommer att bo här är äldre, men ett undantag bör göras här, så att avdelningen kan ta emot människor i livets slutskede i alla åldrar. Ett nära samarbete med ASIH, kyrkan och kuratorer är ett måste.

En fin gest från Tyresö kommun är att du ska kunna födas, leva och dö i din hemkommun, bland nära och kära.

Sverigedemokraterna vill:

att:
Socialnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna för en palliativ enhet för vård i livets slutskede.

 

Tyresö 27/2/12

Per Carlberg          Jörgen Bengtsson