Motion skönhetsråd | Sverigedemokraterna i Tyresö

Motion skönhetsråd

Motion skönhetsråd

Tyresö kommun har obestridligen en unik utformning, utstrålning och miljö. Detta är ingen självklarhet, därför vill Sverigedemokraterna aktivt upprätthålla dessa för kommunen positiva egenskaper som är viktiga för dess identitet, rent estetiskt men även gällande invånarnas välbefinnande.

Att anlägga byggnader som starkt avviker från Tyresös urbild är något som riskerar de tidigare nämnda egenskaperna. Sverigedemokraterna vill av den anledningen införa ett skönhetsråd i kommunen, vars uppgift kommer vara:

  • Att bevaka de estetiska värdena i den fysiska miljön och att komma med förslag till och förbättringar av denna miljö.
  • Att vara rådgivande organ åt kommunens nämnder i frågor som rör offentliga konstverk, konstnärligt eller kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
  • Att verka för att bevara den kulturhistoriska särarten.
  • Att genom information respektive dialog med kommuninvånarna göra dessa medvetna om skönhetsrådets roll och verksamhet.

Sverigedemokraterna vill

Att:

Ett skönhetsråd som omfattar hela Tyresö kommun införs.

 

Anders Wickberg