Nej till minskade budgetramar för våra barn- och äldreverksamheter | Sverigedemokraterna i Tyresö

Nej till minskade budgetramar för våra barn- och äldreverksamheter

Som en följd av det stora underskott som Socialnämnden uppvisat de senaste åren vill nu den Moderatledda alliansen skära ner på fler områden, nedanstående är ett par av de områden som påverkas negativt:

-1,4 miljoner till minskade omställningskostnader för Fornuddens skola
-4,6 miljoner till äldreomsorgen
-1 miljon för förskoleverksamheten

Vi har redan i vår budget för 2018 tillfört 8,5 miljoner till Individ- och familjeomsorgen som idag är den verksamhet inom Socialnämndens ansvarsområde som går med mest omfattande underskott. Detta utan att göra de nedskärningar som nu beslutats om.

Vi Sverigedemokrater anser det vara helt oacceptabelt att skära ner på äldreomsorgen, skolan och förskolan för att rädda upp en budget som redan från början var undermåligt planerad. Därför yrkade vi avslag till att revidera de ekonomiska ramarna för 2018. Nedan finns vår reservation mot beslutet taget i kommunfullmäktige 14 december.

Revidering av ramar inom kommunplan 2018

Enligt kommunallagen ska kommunen fastställa mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Enligt samma lag ska kommunens ekonomi vara i balans, det vill säga de löpande intäkterna ska överstiga kostnaderna. Trots det konstateras att Socialnämnden återkommande går med ett omfattande underskott. Det totala underskottet de tre senaste åren i Socialnämnden uppgår nu till totalt 55,2 miljoner enligt prognos och underskottet ser inte ut att bromsa in.

Nu föreslås revideringar av de ekonomiska ramarna för 2018 som innebär att barn och äldre inom kommunens verksamhetsområde får sämre förutsättningar under 2018. Detta samtidigt som individ- och familjeomsorgen där flyktingmottagandet ingår och har medfört stora underskott i kommunens ekonomi 2017 nu får ett tillskott på 8 miljoner kronor.

Sverigedemokraterna anser inte att det är acceptabelt att Socialnämnden underskott ska få gå ut över våra barn genom försämrade ekonomiska förutsättningar till skol- och förskoleverksamhet eller våra äldre genom minskad äldreomsorgsbudget.

Ett antagande av den Sverigedemokratiska budgeten i kombination med vår politik hade inte inneburit nedskärningar av denna art och därför kan vi inte ställa oss bakom dessa revideringar.