Sverigedemokraterna i Tyresö | Sida 2

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Tyresö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

Ordförande SD Tyresö: Henrik Mellström

————————————————
Vill du stödja SD Tyresö:
pg 58 13 55-5
 • SD Tyresö motion om palliativ vårdavdelning

  Av tonybjorklund den 28 augusti, 2019
  0

  ”I Sverige avlider ca 90 000 personer om året. Av dessa är ca 80 % i behov av palliativ vård. Möjligheten till att få palliativ vård har ökat men tillgången till palliativ vård är ojämlik över landet. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag tagit fram ett kunskapsstöd för god palliativ vård. Målet är att patienterna ska få tillgång till en kunskapsbaserad och likvärdig palliativ vård, oavsett bostadsort, diagnos, ålder eller kön.

  Definition av palliativ vård enligt WHO ”Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och de närstående, genom att förebygga och lindra lidandet genom tidig upptäckt, bedömning och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och andliga problem som kan uppkomma i samband med livshotande sjukdom.”

  Detta skriver vi Sverigedemokrater i Tyresö i den motion som lämnades in den 24 januari 2019 till kommunfullmäktige. Det fanns tidigare en palliativ vårdenheten på äldrecentrum (Kastanjen) som trots goda intentioner var dömd att misslyckas från början. Den stora och opersonliga avdelningen med en allt för blandad boendeblandning, gav aldrig det lugn som den palliativa avdelningen var tänkt att vara. En avdelning med människor i livet slutskede bör och ska inte ha fler patienten än 8-10, Kastanjen hade 26. Vår tanke med en palliativ avdelning är att många som kommer att bo här är äldre, men ett undantag bör kunna göras så att avdelningen kan ta emot människor i livets slutskede i alla åldrar. Ett nära samarbete med ASIH, kyrkan och kuratorer är ett måste.

  Vi från Sverigedemokraterna vill med denna motion visa på behovet av en lugn och trygg inrättning, med rätt förutsättningar för en stillsam och värdig tid i livets slut. En fin gest från Tyresö kommun är att du ska kunna födas, leva och dö i din hemkommun, bland nära och kära under bästa möjliga förutsättningar.

  Läs mer om vår politik på https://tyreso.sd.se/val-2018/ samt https://tyreso.sd.se/var-politik/

  Vill du bli medlem i SD Tyresö anmäl dig härhttps://formular.sd.se/sd/medlemsansokan/

 • SD Tyresö deltog vid Sommarfestivalen 2019

  Av tonybjorklund den 27 augusti, 2019
  0

   

  Under helgen har Sverigedemokraternas Sommarfestival i Sölvesborg genomförts. Många Sverigedemokrater från hela landet träffas, samtalar, lyssnar på Jimmie Åkessons sommartal blandat med mycket bra musik och god mat.

  Från SD Tyresö fanns i år totalt 7 deltagande. Många nya kontakter knöts och nya trevliga vänskaper etablerades som vi hoppas att få återse kommande år.

  Här kommer lite bilder från helgen (inkl nya bekantskaper från Dalarna).

   

 • SD Tyresö säger Nej till bro över Nyforsviken

  Av tonybjorklund den 27 juni, 2019
  0

  Tyresö kommun har startat ett prestigeprojekt i form av en ny bro över Nyforsviken, en ny entré till Tyresta Nationalpark. När de första diskussionerna uppkom ställde sig Sverigedemokraterna Tyresö försiktigt positiva till bron då det i initialskedet pratades om en smal gång- och cykelbro till en låg kostnad över viken in till nationalparken. När nu projektet gått vidare har det tyvärr vuxit i en omfattning som vi inte längre kan ställa oss positiva till.

  Underhållet på Tyresös gator och vägar har under en längre tid fått stå tillbaka, något som Tyresöborna fått erfara. Den ackumulerade kostnaderna för underhållet har vuxit sig stort. Därför anser vi i Sverigedemokraterna att en omfattande satsning på underhåll av befintligt gatu- och vägnät behöver prioriteras framför dyra prestigeprojekt i form av en bro övre Nyforsviken.

  Vi ser även problem med att den tilltänkta bron ska vara så bred att även fordon i form av 4-hjulingar ska kunna få tillgång till Tyresta nationalpark. Detta är något som dessutom medföra att bron blir avsevärt dyrare än initialt bedömt i samband med beslut i Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2016.

  Därför säger Sverigedemokraterna Tyresö nu NEJ till den tilltänkta bron över Nyforsviken och anser att pengarna ska satsats på underhåll av kommunens gatu- och vägnät.

 • SD Tyresö på Instagram

  Av tonybjorklund den 27 juni, 2019
  0

  Nu hittar du oss även på Instagram med taggen @sd_tyreso. Vi kommer också löpande att lägga upp bild och texter både här på vår webbsida och på SD Tyresös Facebooksida för att nå ut till ett större antal människor. Hjälp gärna till att sprida våra sociala mediakanaler till era vänner och bekanta.

 • Sverigedemokraterna Tyresö säger NEJ till ockerarrenden för Tyresös ideella båtklubbar

  Av tonybjorklund den 19 juni, 2019
  0

  Sverigedemokraterna i Tyresö yrkade redan på kommunstyrelsen 2018-12-04 på avslag rörande nya arrendeavtal för Tyresös ideella båtklubbar när det första ärendet i en serie av uppdaterade arrendeavtal skulle beslutas om. Sedan dess har vi kontinuerligt yrkat avslag på dessa förändringar som innebär stor negativ påverkan på båtklubbarnas och deras medlemmar ekonomi.

  Efter att ha tagit del av information från Båtrådet (intresseorganisation för Tyresös båtklubbar) och deras åsikter om hur Tyresö kommun hanterat de ideella båtklubbarna under processen med att ta fram nya uppdaterade arrendeavtal är vi än mer övertygade om att våra avslagsyrkanden på de nya avtalen var och är helt korrekta.

  Läs mer i den uppdaterade reservation som Per Carlberg lämnade in vid stadsbyggnadsutskottets sammanträde 2019-06-19.

  Reservation Arrendeavtal för båtklubbar