Sverigedemokraterna i Tyresö | Sida 2

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Tyresö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

Ordförande SD Tyresö: Henrik Mellström

————————————————
Vill du stödja SD Tyresö:
pg 58 13 55-5
 • Jimmie Åkessons tal till nationen

  Av fredrik.lindahl den 27 mars, 2020
  0

  Tillsammans som en nation. Tillsammans som en familj.

  Sverige genomgår nu en av de värsta kriserna i modern tid, tusentals svenska liv riskerar att släckas och vår ekonomi skakar i sina grundvalar.

  Det gör mig förbannad att vår sjukvårdspersonal saknar rimlig skyddsutrustning, att vårt lands beredskap är så pass eftersatt, att vi knappt klarat oss några dagar innan lagren gapade tomma.

  Men den tiden att vara förbannad, är inte nu. Vi går igenom denna kris som ett enat land, som en nation, som en familj. Tiden kommer när vi kan och ska utkräva ansvar, men nu gäller det att hålla ihop vårt land och samarbeta.

  Först och främst ska vi rädda liv och göra vårt yttersta för att sjukvården inte kollapsar av överbelastning, men vi måste samtidigt, med kraft, möta de allvarliga följdverkningar som drabbar företag och jobb.

  Vi kommer att ta oss igenom det här. Det är ett allvarligt läge, men vårt land har stått inför svåra prövningar förr, och vi har klarat det. Det kommer att vara tufft, det kommer att vara kämpigt. Vi må vara ett litet land, men vi är en stor nation. Vi kommer att klara det. Det kommer att krävas uppoffringar, men vi kommer att gå igenom det här, tillsammans som en nation, tillsammans som en familj.

  / Jimmie Åkesson

  Bli medlem i Sverigedemokraterna idag!

   

 • Angående Björkbackens vård- och omsorgsboende.

  Av tonybjorklund den 2 mars, 2020
  0

  Nedläggningar av äldreboendet Björkbacken har under åren varit en fråga som berört. Sverigedemokraterna har tydligt tagit ställning för att inte lägga ner och flytta de äldre. Det var därför en stor vinst för Tyresös äldre att den styrande minoriteten (S, L, MP) annonserade att Björkbacken skulle bevaras. Dock visade det sig snart att det inte blir aktuellt med ett bevarande utan istället ser vi nu inriktningsbeslut om att endast 40 vård- och omsorgsplatser ska bli kvar medan stora delar av Björkbacken kommer användas till andra ändamål.

  Under hösten och vintern utvecklades planerna på Björkbacken och det gick snart upp för oss att de styrande partierna i Tillsammans för Tyresö (S, L och MP) valt att förvandla Björkbacken genom att flytta ut de äldre, göra personalens anställningssituation minst sagt oklar samt att projektet ”Bevara Björkbacken” växte ekonomiskt från uppskattningsvis 12-35 miljoner till 200-250 miljoner kronor då minoritetsstyret vill riva ett av husen för att bygga ett helt nytt samt satsa stora summor på dyra speciallösningar som inte efterfrågats i verksamheten.

  Vi ser det som ett stort svek att ”Tillsammans för Tyresö” nu planerar att slänga ut de boende från sina hem och utsätta personalen för den situation de nu ställs i. Vi Sverigedemokrater ser gärna ett bevarande, men det är inte vad som nu sker med Björkbacken. Detta är och förblir ett storskaligt prestigeprojekt som tyvärr kommer gå ut över de äldre och de anställda. Vi kan aldrig acceptera något sådant!

  Nu står vi trots allt inför en situation där de boende på Björkbacken kommer spridas ut på övriga vård- och omsorgsboenden redan i år. Detta tror vi är mycket dåligt för både boende och personal. Ett förslag från Moderaterna om att låta de äldre bo kvar på Björkbacken till dess Forellen är färdigställt har lyfts i äldre- och omsorgsnämnden och efter noggrant övervägande har vi beslutat att stödja detta förslaget.

 • Ny styrelse för SD Tyresö 2020

  Av tonybjorklund den 12 februari, 2020
  0

  SD Tyresö höll den 10 februari årsmöte varvid ny styrelse för 2020 valdes.

  (Från vänster: Bjarne Vifell, Elisabet Mellström, Jonathan Fritzdorf, Ronnie Norén, Henrik Mellström, Erik Edman, Per Carlberg, Anders Wickberg. Saknas på bilden gör: Johan Carlsson, Jörgen Nilsson, Jan Viderén).

  Årsmötet var välbesökt och och vi ser en ökande skara medlemmar som kommer på föreningens årsmöten, vilket är både roligt och positivt. Det bjöds på sedvanlig smörgåstårta som avnjöts i Sverigevänlig anda.

  Stort tack till alla som kom.

 • Gruppledare Per Carlberg i Tyresöradion

  Av tonybjorklund den 6 januari, 2020
  0

  SD Tyresös gruppledare Per Carlberg intervjuades strax innan jul av Tyresöradion. Gå gärna in och lyssna på nedanstående länk:

  https://www.tyresoradion.se/2938?fbclid=IwAR1HAjKSMMI_C0Zs2eL-z8YVGUxMwqHOjd3y4wVZobR_MKvI9V9IKQgQ2I0

 • Stoppa ockeravtalet för Tyresös båtklubbar

  Av tonybjorklund den 16 december, 2019
  0
  Återigen aktualiserar vi frågan om Tyresö kommuns ockerarrenden och ovilja att samarbeta med kommunens båtklubbar för att komma fram till rimliga avtal.
  På onsdag ska Stadsbyggnadsutskottet hantera det av stadsbyggnadsförvaltningen framtaget normavtal för de ideella båtklubbarna i Tyresö. Vi har under processen fått löpande information från Båtrådet i Tyresö som är en intresseorganisation för båtklubbarna och deras upplevelse är att förvaltning och ledande politiker helt slagit dövörat till och vägrar gå båtklubbarna till mötes på någon punkt.
  De flesta politiska partier och ledande politiker i KS och Stadsbyggnadsutskottet har även en stor mängd mail från besvikna och upprörda båtägare i kommunen.
  Sverigedemokraterna var i ett mycket tidigt skede av denna process mycket irriterade över kommunens bemötande av båtklubbarna och deras medlemmar.
  Vi kommer även i detta ärende begära återremiss och om detta inte hörsammas yrka avslag på det nya normavtalet.
  * Vi kräver bland annat att båtklubbarna helt ska slippa gatukostnadsavgifter, detta då de inte är fastighetsägare utan hyr marken av kommunen.
   
  * Vi kräver också att Tyresö kommun anpassar avgifterna för båtplatser (sommar och vinter) till motsvarande nivåer som är normalt i närliggande kommuner.
   
  * Vi kräver också att förvaltning och ledande politiker sätter sig ner med Tyresö Båtråd och förhandlar fram ett normavtal som avspeglar en tydlig balans mellan båtklubbarna och kommunens intresse (ge och ta) och inte som nu där kommunen bokstavligen krossar skärgårdskommunen Tyresös båtliv.
  Länk till ärendet i Insyn: