Sverigedemokraterna i Tyresö | Sida 3

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Tyresö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

Ordförande SD Tyresö: Henrik Mellström

————————————————
Vill du stödja SD Tyresö:
pg 58 13 55-5
 • Angående beslut om planprogram Trollbäckens centrumstråk

  Av tonybjorklund den 23 oktober, 2019
  0

  Sverigedemokraterna i Tyresö genom Per Carlberg har i dag lämnat ett återremissyrkande i samband med Stadsbyggnadsutskottets beslut om antagande av planprogram för Trollbäckens centrumstråk.

  Sverigedemokraternas inställning till utvecklingen av samhällen och tätorter rent generellt är att dessa ska få växa i ett mer balanserat tempo och mer självständigt än vad som är realitet idag. Tyresö specifikt har de senaste åren pressats in i en onaturlig befolkningstillväxt vilket i flera fall resulterat i att man bygget sönder tidigare idylliska och välfungerande områden.

  Ni kan läsa återremissyrkandet i sin helhet genom att klicka på nedanstående länk (Återremissen i PDF format).

  Återremissyrkande rörande Trollbäckens centrumstråk

 • Motion om integrationsplikt för nyanlända

  Av tonybjorklund den 10 oktober, 2019
  0

  ”Svenska samhället bygger på grundläggande värderingar så som demokratiska principer och jämställdhet, värderingar som måste upprätthållas och värnas utan kompromisser. Svenska samhället bygger även på ett väl utbyggt välfärdssystem och socialt skyddsnät, som grundar sig på att människor arbetar och betalar skatt. Upprätthåller vi inte den ordningen kommer nuvarande system att urholkas och kollapsa. Det är viktigt att vi är tydliga med att alla måste bidra och att vi ställer samma krav på alla”.

  Detta är något som vi Sverigedemokraterna ser som en självklarhet då vi anser att man ska ställa tydliga krav på att den som vill komma till Sverige skall integrera sig i samhället. Det gäller framför allt vikten av att lära sig svenska språket och att göra sig anställningsbar samt att komma i egenförsörjning. En viktig del i integrationen är att anpassa sig efter det svenska samhället och de normer och värderingar som gäller här. God förståelse och kunskap om vad som gäller i Sverige ökar möjligheten att komma in i det svenska samhället.

  Integrationsplikten innebär att den migrant som inte vill ställa upp på de premisser som ställs upp inte heller ska få ta del av det svenska välfärdssamhället och vad det erbjuder fullt ut. Krav som ställs är bland annat obligatorisk samhällsorientering, utbildningsplikt, ökade aktivitetskrav under etableringstiden och riktiga ansträngningar att lära sig det svenska språket. Den migrant som inte ställer upp på detta får bland annat rätten till vissa ersättningar inskränkta samt att exempelvis kontraktstiden för etableringsboende sänks avsevärt.

  Integrationsplikt har redan införts i andra kommuner såsom Vellinge. Landskrona och några till. Det finns även andra kommuner som infört varianter på integrationsplikt, mer eller mindre skarpa. Även i andra Europiska länder kommer nu krav på integrationsplikt för migranter.

  Vi Sverigedemokrater i Tyresö tar nu detta på allvar och har därför lämnat in en motion om att införa integrationsplikt även i Tyresö.

  Läs mer om vår politik på https://tyreso.sd.se/val-2018/ samt https://tyreso.sd.se/var-politik/

  Vill du bli medlem i SD Tyresö anmäl dig här https://formular.sd.se/sd/medlemsansokan/

 • Bilbränder. Personrån. Otrygghet. Är det så vi ska ha det i Tyresö?

  Av tonybjorklund den 29 september, 2019
  0

   

  Bilbränder. Personrån. Otrygghet. Är det så vi ska ha det i Tyresö?

  Återigen har det brunnit bilar i misstänkt anlagda bränder under natten på flera platser i Tyresö. Under sommaren och början på hösten har brottsligheten eskalerat i Tyresö på ett sätt vi aldrig tidigare beskådat.

  SD Tyresö lade redan 2013 för första gången motion om övervakningskameror i Tyresö och återkom med ny motion 2017 och trots att Tyresö kommun svarat att man utreder frågan har ingenting hänt.

  Flera gånger har företrädare för SD Tyresö ställt interpellationer och frågor till kommunstyrelsens ordförande rörande tryggheten i Tyresö. Vid nästa kommunfullmäktige 20191024 ligger återigen en interpellation för besvarande om situationen i Tyresö.

  SD Tyresö som enda parti har tagit fram ett flerpunktsprogram för ökad trygghet i Tyresö (läs mer i vår budget: Sverigedemokraternas Budget 2020 – Tyresö kommun)

  Det vi kan konstatera är att det Socialdemokratiskt styrda minoritetsstyret i Tyresö inte verkar vara det minsta intresserad av att komma tillrätta med den eskalerande otrygghets- och våldsspiralen i Tyresö.

  Läs mer om våra initiativ på vår hemsida under Vår Politik

 • Motion av Per Carlberg (SD) och Ronnie Norén (SD) om inköp av dagligvaror via internet till brukare inom hemtjänstverksamheten

  Av tonybjorklund den 27 september, 2019
  0

  Just hanteras ett antal motioner som representanter för SD Tyresö lämnat in under året.

  Sverigedemokraterna Per Carlberg och Ronnie Norén har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om inköp av dagligvaror via internet till brukare inom hemtjänstverksamheten. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger i uppdrag åt äldre- och omsorgsnämnden att insamla, ta del av samt utvärdera den samlade erfarenhet som finns runt e-inköp av dagligvaror, och att införa inköp av dagligvaror via internet inom hemtjänstens verksamhets område.

  Läs motionen i sin helhet: Motion av Per Carlberg (SD) och Ronnie Norén (SD) om inköp av dagligvaror via internet till brukare inom hemtjänstverksamheten

 • SD Tyresö motion om palliativ vårdavdelning

  Av tonybjorklund den 28 augusti, 2019
  0

  ”I Sverige avlider ca 90 000 personer om året. Av dessa är ca 80 % i behov av palliativ vård. Möjligheten till att få palliativ vård har ökat men tillgången till palliativ vård är ojämlik över landet. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag tagit fram ett kunskapsstöd för god palliativ vård. Målet är att patienterna ska få tillgång till en kunskapsbaserad och likvärdig palliativ vård, oavsett bostadsort, diagnos, ålder eller kön.

  Definition av palliativ vård enligt WHO ”Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och de närstående, genom att förebygga och lindra lidandet genom tidig upptäckt, bedömning och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och andliga problem som kan uppkomma i samband med livshotande sjukdom.”

  Detta skriver vi Sverigedemokrater i Tyresö i den motion som lämnades in den 24 januari 2019 till kommunfullmäktige. Det fanns tidigare en palliativ vårdenheten på äldrecentrum (Kastanjen) som trots goda intentioner var dömd att misslyckas från början. Den stora och opersonliga avdelningen med en allt för blandad boendeblandning, gav aldrig det lugn som den palliativa avdelningen var tänkt att vara. En avdelning med människor i livet slutskede bör och ska inte ha fler patienten än 8-10, Kastanjen hade 26. Vår tanke med en palliativ avdelning är att många som kommer att bo här är äldre, men ett undantag bör kunna göras så att avdelningen kan ta emot människor i livets slutskede i alla åldrar. Ett nära samarbete med ASIH, kyrkan och kuratorer är ett måste.

  Vi från Sverigedemokraterna vill med denna motion visa på behovet av en lugn och trygg inrättning, med rätt förutsättningar för en stillsam och värdig tid i livets slut. En fin gest från Tyresö kommun är att du ska kunna födas, leva och dö i din hemkommun, bland nära och kära under bästa möjliga förutsättningar.

  Läs mer om vår politik på https://tyreso.sd.se/val-2018/ samt https://tyreso.sd.se/var-politik/

  Vill du bli medlem i SD Tyresö anmäl dig härhttps://formular.sd.se/sd/medlemsansokan/