Sverigedemokraterna i Tyresö | Sida 3

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Tyresö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

Ordförande SD Tyresö: Henrik Mellström

————————————————
Vill du stödja SD Tyresö:
pg 58 13 55-5
 • Sverigedemokraterna i Tyresö har nu släppt sitt budgetförslag för 2020

  Av tonybjorklund den 8 juni, 2019
  0

  Tyresö kommun befinner sig i en situation där de ekonomiska förutsättningarna för framtiden är högst problematiska då flera förvaltningar under åren gått med omfattande underskott i kombination med allt för högt satta mål rörande befolkningstillväxt vilket påverkar kommunens finanser negativt. Utgifterna har helt enkelt ökat i snabbare takt än intäkterna. Detta måste hanteras för att Tyresö kommun inte ska gå en väldigt problematisk framtid till mötes nu när nästa lågkonjunktur är i antåg.

  Detta en utmaning som vi politiker i Tyresö kommun måste kunna hantera utan att det ska påverka Tyresöborna negativt. Sverigedemokraterna anser inte att 45 öres skattehöjning som infördes av den styrande minoriteten (S, L, MP) 2018 är den rätta vägen att gå då det riskerar att på sikt påverka inte bara Tyresöborna utan också Tyresös attraktionskraft negativt. En skattehöjning som utan att ge något större reformutrymme åts upp av kommunens skenande driftbudget. Kommande förändringar rörande det så kallade utjämningssystemet ser också ut att sänka intäkterna för Tyresös del med runt 22 miljoner kronor inom några år.

  Sverigedemokraternas budgetalternativ är en markering mot det förfall som vi nu ser i Tyresö kommun. En skarp signalpolitik där förvaltningarna beläggs med kraftiga effektiviseringskrav samtidigt som en ordentlig buffert för sämre tider byggs upp genom att fondera den skattehöjning som minoritetsstyret lagt på Tyresöborna. Detta för att tillse så att Tyresö kommun inte tvingas in i återkommande skattehöjningar för att täcka skenande utgifter.

  Krafttag mot kraftigt ökande kostnader relaterat till nyanlända migranter är också något som behövs för att Tyresö kommun ekonomi ska hålla ihop in framtiden. Därför lägger vi ordentliga besparingskrav på Arbetsmarknads- och Socialnämnden och istället satsar vi Sverigedemokrater framförallt på våra grundskolebarn genom ett tillskott på 9 000 000 kronor för att kunna anställa fler skolsköterskor, kuratorer, studievägledare och administrativa lärarassistenter. Vi kommer även med förslag på en utveckling av Tyresö gymnasium och ge det en praktiskt inovationsinriktning för att öka dess attraktionskraft bland både Tyresös ungdomar men även ungdomar från närliggande kommuner.

  Sverigedemokraterna står för en konservativ och trygg väg in i en ekonomisk osäker framtid med en balanserad ekonomisk politik där Tyresöborna prioriteras framför andra länders medborgare.

  Läs budgeten i sin helhet här: SD Tyresö Budgetalternativ 2020

 • Nej till valaffischering!

  Av tonybjorklund den 13 maj, 2019
  0

   

  Inför EU valet har SD Tyresö bestämt sig att inte sätta upp valaffischer! Skälen till beslutet att inte sätta upp valaffischer har att göra med att våra valaffischer blir nedrivna och förstörda innan budskapet kommer ut till väljarna. Nedrivna affischer leder till nedskräpning och detta vill vi försöka undvika.
  Därmed har vi i SD Tyresö bestämt att skänka en summa till #VidDinSida för det arbete dem gör för äldre hemlösa pensionärer! På detta vis sparar vi på jordens resurser, samt minskar ner onödig nedskräpningen. Det tycker vi i SD Tyresö är ett smartare val att använda pengarna på.

 • Angående Tyresö kommuns: Riktlinjer för uthyrning av tillfälliga genomgångsbostäder till nyanlända.

  Av tonybjorklund den 9 maj, 2019
  0

  Vid gårdagens kommunstyrelsesammanträde var en av beslutspunkterna: Riktlinjer för uthyrning av tillfälliga genomgångsbostäder till nyanlända.

  Vi Sverigedemokrater tillsammans med andra oppositionspartier i Tyresö kommun var minst sagt negativa till det förslag som fanns och hade för avsikt att yrka avslag.

  I samband med att det tidigare i veckan kom till medborgarnas kännedom hur förslaget som låg för beslut var utformat så blev det mer eller mindre en folkstorm mot dom styrande partierna i kommunen. Detta medförde nu att kommunstyrelsen ordförande Anita Mattsson (S) ett par timmar före kommunstyrelsen inkom med ett ordförandeförslag om återremiss med förslag på omfattande förändringar i det ursprungliga förslaget.

  Då återremissen ställde krav på snävare och hårdare riktlinjer ställde sig oppositionspartierna inklusive vi Sverigedemokrater bakom återremissen.

  När nytt förslag återkommer tar vi Sverigedemokrater i Tyresö ny ställning till de riktlinjer som då föreslås. Vi har vår sedan tidigare mycket strikta inställning till denna typ av särbehandlande riktlinjer och granskar denna typ av förslag hårt vid varje tillfälle sådana kommer på tal.

 • Rösta på Sverigedemokraterna i valet till Europaparlamentet 2019

  Av fredrik.lindahl den 8 maj, 2019
  0

  Valet till Europaparlamentet handlar om i vilken riktning Europa ska utvecklas. Ska Europa fortsätta bestå av fria demokratiska nationer som samarbetar, eller ska Europa utvecklas till en massiv EU-stat styrd av icke folkvalda byråkrater i Bryssel?

  De andra svenska riksdagspartierna väljer att flytta mer makt till Bryssel. Sverigedemokraterna väljer istället samarbete i ett fritt, levande Europa. Vad väljer du?

  Rösta i valet till Europaparlamentet söndagen den 26 maj.

  Vill du veta mer? Besök https://eu.sd.se

 • Välkommen till Jimmie Åkessons vårtal i Stockholm – Lördagen den 4 maj

  Av fredrik.lindahl den 7 april, 2019
  0

  Nu är det dags igen! Den 4 maj håller Jimmie Åkesson sitt traditionsenliga vårtal på Långholmen i Stockholm.

  Förutom Jimmie Åkesson kommer flera andra av partiets företrädare finnas på plats och tillsammans kicka igång valrörelsen för Europaparlamentsvalet.

  Det kommer som vanligt att finnas enklare förtäring och aktiviteter för barn och vuxna i anslutning till scenen.  Framträdandena på scenen börjar klockan 13.00, kom gärna en stund innan för att mingla och träffa andra Sverigevänner!

  Varmt välkomna!

  Mer information om dagen finner du här: https://www.facebook.com/events/588012461698822/