Sverigedemokraterna i Tyresö | Sida 4

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Tyresö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

Ordförande SD Tyresö: Henrik Mellström

————————————————
Vill du stödja SD Tyresö:
pg 58 13 55-5
 • SD Tyresö deltog vid Sommarfestivalen 2019

  Av tonybjorklund den 27 augusti, 2019
  0

   

  Under helgen har Sverigedemokraternas Sommarfestival i Sölvesborg genomförts. Många Sverigedemokrater från hela landet träffas, samtalar, lyssnar på Jimmie Åkessons sommartal blandat med mycket bra musik och god mat.

  Från SD Tyresö fanns i år totalt 7 deltagande. Många nya kontakter knöts och nya trevliga vänskaper etablerades som vi hoppas att få återse kommande år.

  Här kommer lite bilder från helgen (inkl nya bekantskaper från Dalarna).

   

 • SD Tyresö säger Nej till bro över Nyforsviken

  Av tonybjorklund den 27 juni, 2019
  0

  Tyresö kommun har startat ett prestigeprojekt i form av en ny bro över Nyforsviken, en ny entré till Tyresta Nationalpark. När de första diskussionerna uppkom ställde sig Sverigedemokraterna Tyresö försiktigt positiva till bron då det i initialskedet pratades om en smal gång- och cykelbro till en låg kostnad över viken in till nationalparken. När nu projektet gått vidare har det tyvärr vuxit i en omfattning som vi inte längre kan ställa oss positiva till.

  Underhållet på Tyresös gator och vägar har under en längre tid fått stå tillbaka, något som Tyresöborna fått erfara. Den ackumulerade kostnaderna för underhållet har vuxit sig stort. Därför anser vi i Sverigedemokraterna att en omfattande satsning på underhåll av befintligt gatu- och vägnät behöver prioriteras framför dyra prestigeprojekt i form av en bro övre Nyforsviken.

  Vi ser även problem med att den tilltänkta bron ska vara så bred att även fordon i form av 4-hjulingar ska kunna få tillgång till Tyresta nationalpark. Detta är något som dessutom medföra att bron blir avsevärt dyrare än initialt bedömt i samband med beslut i Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2016.

  Därför säger Sverigedemokraterna Tyresö nu NEJ till den tilltänkta bron över Nyforsviken och anser att pengarna ska satsats på underhåll av kommunens gatu- och vägnät.

 • SD Tyresö på Instagram

  Av tonybjorklund den 27 juni, 2019
  0

  Nu hittar du oss även på Instagram med taggen @sd_tyreso. Vi kommer också löpande att lägga upp bild och texter både här på vår webbsida och på SD Tyresös Facebooksida för att nå ut till ett större antal människor. Hjälp gärna till att sprida våra sociala mediakanaler till era vänner och bekanta.

 • Sverigedemokraterna Tyresö säger NEJ till ockerarrenden för Tyresös ideella båtklubbar

  Av tonybjorklund den 19 juni, 2019
  0

  Sverigedemokraterna i Tyresö yrkade redan på kommunstyrelsen 2018-12-04 på avslag rörande nya arrendeavtal för Tyresös ideella båtklubbar när det första ärendet i en serie av uppdaterade arrendeavtal skulle beslutas om. Sedan dess har vi kontinuerligt yrkat avslag på dessa förändringar som innebär stor negativ påverkan på båtklubbarnas och deras medlemmar ekonomi.

  Efter att ha tagit del av information från Båtrådet (intresseorganisation för Tyresös båtklubbar) och deras åsikter om hur Tyresö kommun hanterat de ideella båtklubbarna under processen med att ta fram nya uppdaterade arrendeavtal är vi än mer övertygade om att våra avslagsyrkanden på de nya avtalen var och är helt korrekta.

  Läs mer i den uppdaterade reservation som Per Carlberg lämnade in vid stadsbyggnadsutskottets sammanträde 2019-06-19.

  Reservation Arrendeavtal för båtklubbar

 • Sverigedemokraterna i Tyresö har nu släppt sitt budgetförslag för 2020

  Av tonybjorklund den 8 juni, 2019
  0

  Tyresö kommun befinner sig i en situation där de ekonomiska förutsättningarna för framtiden är högst problematiska då flera förvaltningar under åren gått med omfattande underskott i kombination med allt för högt satta mål rörande befolkningstillväxt vilket påverkar kommunens finanser negativt. Utgifterna har helt enkelt ökat i snabbare takt än intäkterna. Detta måste hanteras för att Tyresö kommun inte ska gå en väldigt problematisk framtid till mötes nu när nästa lågkonjunktur är i antåg.

  Detta en utmaning som vi politiker i Tyresö kommun måste kunna hantera utan att det ska påverka Tyresöborna negativt. Sverigedemokraterna anser inte att 45 öres skattehöjning som infördes av den styrande minoriteten (S, L, MP) 2018 är den rätta vägen att gå då det riskerar att på sikt påverka inte bara Tyresöborna utan också Tyresös attraktionskraft negativt. En skattehöjning som utan att ge något större reformutrymme åts upp av kommunens skenande driftbudget. Kommande förändringar rörande det så kallade utjämningssystemet ser också ut att sänka intäkterna för Tyresös del med runt 22 miljoner kronor inom några år.

  Sverigedemokraternas budgetalternativ är en markering mot det förfall som vi nu ser i Tyresö kommun. En skarp signalpolitik där förvaltningarna beläggs med kraftiga effektiviseringskrav samtidigt som en ordentlig buffert för sämre tider byggs upp genom att fondera den skattehöjning som minoritetsstyret lagt på Tyresöborna. Detta för att tillse så att Tyresö kommun inte tvingas in i återkommande skattehöjningar för att täcka skenande utgifter.

  Krafttag mot kraftigt ökande kostnader relaterat till nyanlända migranter är också något som behövs för att Tyresö kommun ekonomi ska hålla ihop in framtiden. Därför lägger vi ordentliga besparingskrav på Arbetsmarknads- och Socialnämnden och istället satsar vi Sverigedemokrater framförallt på våra grundskolebarn genom ett tillskott på 9 000 000 kronor för att kunna anställa fler skolsköterskor, kuratorer, studievägledare och administrativa lärarassistenter. Vi kommer även med förslag på en utveckling av Tyresö gymnasium och ge det en praktiskt inovationsinriktning för att öka dess attraktionskraft bland både Tyresös ungdomar men även ungdomar från närliggande kommuner.

  Sverigedemokraterna står för en konservativ och trygg väg in i en ekonomisk osäker framtid med en balanserad ekonomisk politik där Tyresöborna prioriteras framför andra länders medborgare.

  Läs budgeten i sin helhet här: SD Tyresö Budgetalternativ 2020