Sverigedemokraterna i Tyresö | Sida 5

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Tyresö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

Postadress

SD Tyresö
Box 218
13527 Tyresö
Stöd SD Tyresö:
pg 58 13 55-5
Skicka e-post till oss
Tel: 08-5782 9812 alt. 070-488 9812
 • Med anledning av felaktigt röstande från Sverigedemokraternas ledamot i Tyresös kommunstyrelse.

  Av leonidyurkovskiy den 16 januari, 2017
  0

  Under Tyresös kommunstyrelsesammanträde den 10/1 2017 behandlades en punkt ”§11 Anskaffning av paviljonger”, där kommunstyrelsens förslag till beslut var:

  1. Ytterligare två paviljonger köps in till en beräknad utgift av 8,6 miljoner kronor.
  2. Utgiften finansieras ur samlingsanslaget för sociala boenden i investeringsprogrammet.

  Anledningen till varför kommunen vill köpa in dessa paviljonger är att:

  Kommunen har ett stort behov av bostäder till olika grupper med sociala behov. Den nya bosättningslagen innebär att kommunen behöver ordna boende för ett antal nyanlända med permanent uppehållstillstånd.”

  När Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp i Tyresö behandlade denna fråga bestämde sig gruppen för att rösta nej till dessa modulbostäder vilket ligger helt i linje med vad vi alltid förespråkat på lokal-samt riksnivå.

  När kommunstyrelsesammanträdet väl ägde rum röstade vår gruppledare tillika SD:s ende ledamot i kommunstyrelsen, inte nej till förslaget samt missade att reservera sig. Detta enligt honom själv på grund av stress och andra hälsoskäl.

  Både styrelse och fullmäktigegrupp reagerade starkt mot detta och vid ett extrainkallat möte med samtliga meddelade gruppledaren att han avsäger sig alla förtroendeuppdrag som han innehar i kommunen. Anders Wickberg går in som tillförordnad ordförande tills kommande årsmöte.

  Vi vill i förväg tacka för er förståelse och vill understryka att detta var en enstaka individs misstag samt att Sverigedemokraterna givetvis fortfarande säger nej till modulbostäder i Tyresö, vilket vi även kommer fortsätta driva parlamentarisk.

 • Kandidera för Sverigedemokraterna i kyrkovalet 2017

  Av fredrik.lindahl den 10 oktober, 2016
  0

  Sverigedemokraternas vision är en bred och livskraftig folkkyrka där det kristna budskapet står i centrum för all verksamhet, där kärleken till det egna landet, vår historia och vår kultur har en naturlig plats vid sidan av den allmänna människokärleken. En kyrka som utan att ge avkall på sina värden, sin värdighet eller sina traditioner vänder sig till samhället och söker nya arbets- och kommunikationsformer. Kort sagt: en kyrka i tiden, men inte av tiden.

  Vill du vara en av dem som arbetar för detta viktiga mål? Kandidera då för Sverigedemokraterna i kyrkovalet. Valet äger rum den 17:e september 2017. För att kunna kandidera måste du vara medlem i Svenska kyrkan, samt ha fyllt 18 år. Din kandidatansökan måste också vara Sverigedemokraterna tillhanda senast 1:a december 2016.

  Meddela oss ditt intresse till att kandidera för Sverigedemokraterna i Stockholms läns distrikt på: kyrkoval.stockholm@sd.se eller på telefon: 072 – 538 95 20

  kandiderakyrka2

 • Var fjärde lägenhet i Tyresö ska gå till migranter

  Av leonidyurkovskiy den 6 oktober, 2016
  0

  ”Samtliga partier utom Sverigedemokraterna röstade för att var fjärde ledig lägenhet de kommande tre åren ska gå till flyktingar.”

  Som Tyresöbo kan du stå över 10 år i bostadskö utan att få någon bostad. Över 20 000 invånare befinner sig i den situationen medan de resterande partierna väljer att prioritera massinvandringen. Vill du att dina skattepengar ska användas annorlunda och att bostäder i Tyresö ska gå till de som står i kö?

  Bli då medlem i den Sverigevänliga rörelsen: sd.se/medlem

  Läs mer på: svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/var-fjarde-lagenhet-ska-ga-till-flyktingar 

 • Sverigedemokraterna i riksdagen, budgetmotion 2017

  Av leonidyurkovskiy den 5 oktober, 2016
  0

  De partier som haft makten i Sverige det senaste decenniet har på alla mätbara sätt misslyckats med att hantera det som i folkmun brukar kallas för integrationspolitik. I ett försök att skyla över sitt misslyckande har man sedan anklagat Sverigedemokraterna för att sakna integrationspolitik. Idag presenterar Sverigedemokraterna sin höstbudgetmotion. I den utvecklar vi vår syn på integrationspolitiken. Vi anser att hanteringen av utanförskapet bör angripas i tre steg.

  I steg ett behöver inflödet av nya invandrare minska. I steg två behöver de regler som gäller i Sverige upprätthållas. Utvisning behöver verkställas för den som inte har tillstånd att vistas här eller som fått tillstånd på falska grunder. I steg tre vill vi genomföra åtgärder och skapa strukturer som leder till att den som kommit till Sverige med gott uppsåt och är beredd att göra rätt för sig, så snabbt som möjligt kan bli en del av vårt samhälle. Steg tre berör framförallt fyra politikområden: kultur, arbetsmarknad, utbildning och trygghet.

  Sverigedemokraternas höstbudgetmotion innehåller verkningsfulla åtgärder på alla dessa områden. Det blir tydligt att Sverigedemokraterna har den bredaste och mest realistiska politiken för att bryta utanförskapet i Sverige.

  I debatten likställs ofta integration med sysselsättning. Detta bygger på en ofullständig analys. Delaktighet på arbetsmarknaden är viktigt, men det är inte synonymt med att uppfatta sig som en del av Sverige i en kulturell kontext. Ett ensidigt fokus på sysselsättning har lett till otillräckliga, kortsiktiga och i vissa fall kontraproduktiva åtgärder. Sverigedemokraternas politik riktar sig mot den som genuint vill bli en del av Sverige och syftar till att skapa gynnsamma incitament och förutsättningar för detta.

  En mer utförlig sammanfattning finner ni här

  Budgetmotionen i sin helhet finner ni här

 • Sommarfestivalen 2016 – Sölvesborg

  Av fredrik.lindahl den 20 juli, 2016
  0

  sommarfestivalen

  Den 26:e – 27:e augusti bjuder Sverigedemokraterna in till en tvådagarsfestival i Sölvesborg. Här ges både möjlighet till att äta och dricka gott samt lyssna till nostalgisk livemusik tillsammans med sverigevänner från hela landet. Som grädde på moset håller även Jimmie Åkesson sitt traditionsenliga sommartal. Vi räknar självklart med sommarens absolut bästa väder. Så gör som många andra, boka in Sommarfestivalen du med. Givetvis är inträdet till festivalområdet kostnadsfritt. Mer information om evenemanget kan du få genom att klicka här.