Prioriteringar | Sverigedemokraterna i Tyresö

Prioriteringar

Under kommunstyrelsemötet d. 24/3 kom det fram att Tyresö kommun jagar bostäder åt 250 flyktingar de närmaste åren. Kommunen är beredd att köpa villor, bostadsrätter eller hyra lägenheter. Allt vad som krävs för att inhysa dessa individer.

Detta samtidigt äldreomsorgen brottas med stora ekonomiska problem, t.ex. Björkbacken som går minus 7 miljoner.

Istället för att satsa pengar på detta eller barnomsorg/skola ska kommunen köpa bostäder åt flyktingfamiljer. Bostadskön till Tyresö Bostäder räknas i tiotusentals personer. Våra ungdomar har ingen möjlighet att få tag i bostäder i kommunen trots att deras föräldrar och generationer tidigare hjälpt till att bygga upp välfärden. Istället satsar kommunen enorma belopp på ”att öppna våra hjärtan”.

Vad som också framstår som ytterst allvarligt enligt oss i SD är att under mötet framhölls från övriga politiker såväl som tjänstemän att man inte ska informera närboende och bostadsrättsföreningar, villaägarföreningar eller hyresgästsföreningar. Att informera kan ”leda till obehagliga frågor” och ”gynna fel krafter i samhället” (en omskrivning för oss i SD så klart).