Radikalt förslag från länsstyrelsen. | Sverigedemokraterna i Tyresö

Radikalt förslag från länsstyrelsen.

Stockholms länsstyrelse har nu framfört ett nytt förslag till beslut som kommer föra markanta konsekvenser för våra kommuner.

Nedan ser ni det senaste informationsbrevet från Länsstyrelsen i Stockholms län där de kraftigt ökar antalet ensamkommande barn som respektive kommun ska ta emot. Detta sker i samråd mellan Länsstyrelse och kommun, i något som de kallar för ”överenskommelse”. Kommunerna kan hantera detta på flera sätt, i de flesta fall tar man upp avtalet i Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige, men det har hänt att man lägger över saken på Socialnämnden, utvecklingsförvaltningen eller dylikt. Därför måste vi vara vaksamma i varje kommun för att detta inte ska gå förbi obemärkt och undangömt.

Detta är ett skalv av hög magnitud för demografin, ekonomin och den lokala sammanhållningen. Att åter upplysa om kostnaden för en politik av detta slag är vid detta skede minst sagt överflödigt, men anmärkningsvärt är det hur Södertälje inte omfattas av detta förslag, av den enkla anledningen att deras ekonomi redan är nedbryten av just denna sorts politik.

Antalet som gäller i din kommun finns som bilaga i det bifogade dokumentet.

Informationsbrev och fördelningstal ekb 2016