SD Tyresö motion om palliativ vårdavdelning | Sverigedemokraterna i Tyresö

SD Tyresö motion om palliativ vårdavdelning

”I Sverige avlider ca 90 000 personer om året. Av dessa är ca 80 % i behov av palliativ vård. Möjligheten till att få palliativ vård har ökat men tillgången till palliativ vård är ojämlik över landet. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag tagit fram ett kunskapsstöd för god palliativ vård. Målet är att patienterna ska få tillgång till en kunskapsbaserad och likvärdig palliativ vård, oavsett bostadsort, diagnos, ålder eller kön.

Definition av palliativ vård enligt WHO ”Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och de närstående, genom att förebygga och lindra lidandet genom tidig upptäckt, bedömning och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och andliga problem som kan uppkomma i samband med livshotande sjukdom.”

Detta skriver vi Sverigedemokrater i Tyresö i den motion som lämnades in den 24 januari 2019 till kommunfullmäktige. Det fanns tidigare en palliativ vårdenheten på äldrecentrum (Kastanjen) som trots goda intentioner var dömd att misslyckas från början. Den stora och opersonliga avdelningen med en allt för blandad boendeblandning, gav aldrig det lugn som den palliativa avdelningen var tänkt att vara. En avdelning med människor i livet slutskede bör och ska inte ha fler patienten än 8-10, Kastanjen hade 26. Vår tanke med en palliativ avdelning är att många som kommer att bo här är äldre, men ett undantag bör kunna göras så att avdelningen kan ta emot människor i livets slutskede i alla åldrar. Ett nära samarbete med ASIH, kyrkan och kuratorer är ett måste.

Vi från Sverigedemokraterna vill med denna motion visa på behovet av en lugn och trygg inrättning, med rätt förutsättningar för en stillsam och värdig tid i livets slut. En fin gest från Tyresö kommun är att du ska kunna födas, leva och dö i din hemkommun, bland nära och kära under bästa möjliga förutsättningar.

Läs mer om vår politik på https://tyreso.sd.se/val-2018/ samt https://tyreso.sd.se/var-politik/

Vill du bli medlem i SD Tyresö anmäl dig härhttps://formular.sd.se/sd/medlemsansokan/