SD Tyresö säger Nej till bro över Nyforsviken | Sverigedemokraterna i Tyresö

SD Tyresö säger Nej till bro över Nyforsviken

Tyresö kommun har startat ett prestigeprojekt i form av en ny bro över Nyforsviken, en ny entré till Tyresta Nationalpark. När de första diskussionerna uppkom ställde sig Sverigedemokraterna Tyresö försiktigt positiva till bron då det i initialskedet pratades om en smal gång- och cykelbro till en låg kostnad över viken in till nationalparken. När nu projektet gått vidare har det tyvärr vuxit i en omfattning som vi inte längre kan ställa oss positiva till.

Underhållet på Tyresös gator och vägar har under en längre tid fått stå tillbaka, något som Tyresöborna fått erfara. Den ackumulerade kostnaderna för underhållet har vuxit sig stort. Därför anser vi i Sverigedemokraterna att en omfattande satsning på underhåll av befintligt gatu- och vägnät behöver prioriteras framför dyra prestigeprojekt i form av en bro övre Nyforsviken.

Vi ser även problem med att den tilltänkta bron ska vara så bred att även fordon i form av 4-hjulingar ska kunna få tillgång till Tyresta nationalpark. Detta är något som dessutom medföra att bron blir avsevärt dyrare än initialt bedömt i samband med beslut i Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2016.

Därför säger Sverigedemokraterna Tyresö nu NEJ till den tilltänkta bron över Nyforsviken och anser att pengarna ska satsats på underhåll av kommunens gatu- och vägnät.