SD Tyresö säger nej till stenkrossen vid Raksta | Sverigedemokraterna i Tyresö

SD Tyresö säger nej till stenkrossen vid Raksta

En privatperson mailade oss angående ett beslut i Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet rörande den tilltänkta stenkrossen i Raksta. Personen kunde inte se någon reservation från vår sida i ärendet (avgjordes i september 2017). Eftersom vi inte har några representanter i utskottet/nämnden så kan vi tyvärr inte påverka beslutet i utskottet.

Vår ställning i frågan är trots det mycket tydligt och svaret på frågan vi fick är enligt nedan:

Detta är vad vi kan se ett beslut taget i Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och har inte varit föremål för beslut i kommunstyrelsen eller i kommunfullmäktige. Sverigedemokreterna i Tyresö har inte tilldelats plats i några nämnder eller utskott utan har bara representation i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Av den anledningen har vi inte kunnat lägga någon reservation mot beslutet.

Vi ser detta som ett resultat av den ovarsamma stadsplanering som pågår i Tyresö vilket vi inte ställer oss bakom.
När det gäller detta specifika ärende så hade vårt ställningstagande varit att inte ställa oss bakom beslutet och därigenom inkomma med en reservation om vi haft den möjligheten.

Vi kommer att bevaka detta. Vi Sverigedemokrater ser det som mycket oroväckande att medborgarnas resurser hanteras på ett så godtyckligt sätt som det tycks vara tal om här.

För ett bättre Tyresö, Rösta rätt, Rösta SD 2018.