Stoppa ockeravtalet för Tyresös båtklubbar | Sverigedemokraterna i Tyresö

Stoppa ockeravtalet för Tyresös båtklubbar

Återigen aktualiserar vi frågan om Tyresö kommuns ockerarrenden och ovilja att samarbeta med kommunens båtklubbar för att komma fram till rimliga avtal.
På onsdag ska Stadsbyggnadsutskottet hantera det av stadsbyggnadsförvaltningen framtaget normavtal för de ideella båtklubbarna i Tyresö. Vi har under processen fått löpande information från Båtrådet i Tyresö som är en intresseorganisation för båtklubbarna och deras upplevelse är att förvaltning och ledande politiker helt slagit dövörat till och vägrar gå båtklubbarna till mötes på någon punkt.
De flesta politiska partier och ledande politiker i KS och Stadsbyggnadsutskottet har även en stor mängd mail från besvikna och upprörda båtägare i kommunen.
Sverigedemokraterna var i ett mycket tidigt skede av denna process mycket irriterade över kommunens bemötande av båtklubbarna och deras medlemmar.
Vi kommer även i detta ärende begära återremiss och om detta inte hörsammas yrka avslag på det nya normavtalet.
* Vi kräver bland annat att båtklubbarna helt ska slippa gatukostnadsavgifter, detta då de inte är fastighetsägare utan hyr marken av kommunen.
 
* Vi kräver också att Tyresö kommun anpassar avgifterna för båtplatser (sommar och vinter) till motsvarande nivåer som är normalt i närliggande kommuner.
 
* Vi kräver också att förvaltning och ledande politiker sätter sig ner med Tyresö Båtråd och förhandlar fram ett normavtal som avspeglar en tydlig balans mellan båtklubbarna och kommunens intresse (ge och ta) och inte som nu där kommunen bokstavligen krossar skärgårdskommunen Tyresös båtliv.
Länk till ärendet i Insyn: