Sverigedemokraterna anser att brottsofferjourens arbete är viktigt | Sverigedemokraterna i Tyresö

Sverigedemokraterna anser att brottsofferjourens arbete är viktigt

Brottsofferjouren Nacka, Värmdö och Tyresö har ansökt om 6 kr/invånare från Tyresö kommun för att bedriva verksamhet i kommunen med syfte att stödja brottsoffer, anhöriga och vittnen. Det sökta bidraget skulle innebära en kostnad för Tyresö kommun på 283200 kronor för 2018. Kommunledningsutskottet föreslog i stället till kommunstyrelsen ett bidra på 4 kronor/invånare vilket motsvarar 188800 kronor för 2018.

Sverigedemokraterna yrkade på att brottsofferjouren skulle få de sökta 6 kronorna/invånare men blev tyvärr nedröstade. Vi anser att brottsofferjourens arbete är så viktigt att det är fullt rimligt att som verksamhetsbidrag tilldela det sökta beloppet. Tyvärr fick vi inte medhåll av majoriteten av partierna.

Vill du ha ett starkare stöd för brottsoffer i Tyresö kommun. Rösta rätt, Rösta SD 2018.