Sverigedemokraterna i riksdagen, budgetmotion 2017 | Sverigedemokraterna i Tyresö

Sverigedemokraterna i riksdagen, budgetmotion 2017

De partier som haft makten i Sverige det senaste decenniet har på alla mätbara sätt misslyckats med att hantera det som i folkmun brukar kallas för integrationspolitik. I ett försök att skyla över sitt misslyckande har man sedan anklagat Sverigedemokraterna för att sakna integrationspolitik. Idag presenterar Sverigedemokraterna sin höstbudgetmotion. I den utvecklar vi vår syn på integrationspolitiken. Vi anser att hanteringen av utanförskapet bör angripas i tre steg.

I steg ett behöver inflödet av nya invandrare minska. I steg två behöver de regler som gäller i Sverige upprätthållas. Utvisning behöver verkställas för den som inte har tillstånd att vistas här eller som fått tillstånd på falska grunder. I steg tre vill vi genomföra åtgärder och skapa strukturer som leder till att den som kommit till Sverige med gott uppsåt och är beredd att göra rätt för sig, så snabbt som möjligt kan bli en del av vårt samhälle. Steg tre berör framförallt fyra politikområden: kultur, arbetsmarknad, utbildning och trygghet.

Sverigedemokraternas höstbudgetmotion innehåller verkningsfulla åtgärder på alla dessa områden. Det blir tydligt att Sverigedemokraterna har den bredaste och mest realistiska politiken för att bryta utanförskapet i Sverige.

I debatten likställs ofta integration med sysselsättning. Detta bygger på en ofullständig analys. Delaktighet på arbetsmarknaden är viktigt, men det är inte synonymt med att uppfatta sig som en del av Sverige i en kulturell kontext. Ett ensidigt fokus på sysselsättning har lett till otillräckliga, kortsiktiga och i vissa fall kontraproduktiva åtgärder. Sverigedemokraternas politik riktar sig mot den som genuint vill bli en del av Sverige och syftar till att skapa gynnsamma incitament och förutsättningar för detta.

En mer utförlig sammanfattning finner ni här

Budgetmotionen i sin helhet finner ni här