Sverigedemokraterna Tyresö säger NEJ till ockerarrenden för Tyresös ideella båtklubbar | Sverigedemokraterna i Tyresö

Sverigedemokraterna Tyresö säger NEJ till ockerarrenden för Tyresös ideella båtklubbar

Sverigedemokraterna i Tyresö yrkade redan på kommunstyrelsen 2018-12-04 på avslag rörande nya arrendeavtal för Tyresös ideella båtklubbar när det första ärendet i en serie av uppdaterade arrendeavtal skulle beslutas om. Sedan dess har vi kontinuerligt yrkat avslag på dessa förändringar som innebär stor negativ påverkan på båtklubbarnas och deras medlemmar ekonomi.

Efter att ha tagit del av information från Båtrådet (intresseorganisation för Tyresös båtklubbar) och deras åsikter om hur Tyresö kommun hanterat de ideella båtklubbarna under processen med att ta fram nya uppdaterade arrendeavtal är vi än mer övertygade om att våra avslagsyrkanden på de nya avtalen var och är helt korrekta.

Läs mer i den uppdaterade reservation som Per Carlberg lämnade in vid stadsbyggnadsutskottets sammanträde 2019-06-19.

Reservation Arrendeavtal för båtklubbar