Vår politik | Sverigedemokraterna i Tyresö

Vår politik

Motioner

2020-05-14 Motion av Ronnie Norén (SD) om ett grönare Granängsringen
2020-04-23 Motion av Per Carlberg (SD) och Jörgen Nilsson (SD) om att ge Tyresö Bostäder ägardirektiv att avyttra vindkraftverket
2020-04-23  Motion av Bjarne Vifell (SD) och Per Carlberg (SD) om att undersöka möjligheten att byta ut gatubelysning till LED enligt Varbergsmodellen
2020-04-23 Motion av Per Carlberg (SD), Ronnie Norén (SD) och Anders Wickberg (SD) om att införa en neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun
2020-04-23 Motion av Per Carlberg (SD), Johan Carlsson (SD) och Anders Wickberg (SD) om att införa ett skönhetsråd i Tyresö kommun
2020-04-23 Motion av Per Carlberg (SD), Henrik Mellström (SD) och Anders Wickberg (SD) om insynsplatser i kommunstyrelsen och nämnderna
2020-04-23 Motion av Per Carlberg (SD) och Anders Wickberg (SD) om revidering av översiktsplanen för Tyresö kommun
2020-04-23 Motion av Anders Wickberg (SD) om att inför stopp för mottagande av migranter i Tyresö 
2020-01-23 Motion av Anders Wickberg (SD) om att inför stopp för mottagande av migranter i Tyresö (Avvisades felaktigt av kommunfullmäktiges ordförande på sammanträdet)
2019-10-24 Motion av Ronnie Norén (SD) om bättre kunskap om dolda funktionsnedsättningar
2019-09-05 Motion av Per Carlberg (SD) och Anders Wickberg (SD) om att slå samman Stadsbyggnadsutskottet och Hållbarhetsutskottet
2019-03-28 Motion av Johan Carlsson (SD) om Multisportanläggning i Tyresö
2019-03-28 Motion av Per Carlberg (SD) och Ronnie Norén (SD) om inköp av dagligvaror via internet till brukare inom hemtjänstverksamheten
2019-01-24 Motion av Per Carlberg (SD), Anders Wickberg (SD) och Ronnie Norén (SD) om palliativ vårdenhet för vård i livets slutskede
2019-01-24 Motion av Per Carlberg (SD) och Anders Wickberg (SD) om lokala ordningsföreskrifter rörande tiggeri
2019-01-24 Motion av Per Carlberg (SD), Anders Wickberg (SD), Bjarne Vifell (SD) och Oliver Frimodig (SD) om integrationsplikt för nyanlända
2019-01-24 Motion av Per Carlberg (SD), Anders Wickberg (SD) och Bjarne Vifell (SD) om att polisanmäla ensamkommande migranter som fått sin ålder uppskriven för bidragsbrott
2019-01-24 Motion av Per Carlberg (SD), Anders Wickberg (SD) och Bjarne Vifell (SD) om att avskaffa förturen för nyanlända migranter i den kommunala bostadskön
2018-04-26 Motion av Anders Wickberg (SD), Per Carlberg (SD), Henrik Mellström (SD) och Sandra Ekengren (SD) om lokala ordningsföreskrifter rörande tiggeri
2018-04-26 Motion av Anders Wickberg (SD), Per Carlberg (SD), Henrik Mellström (SD) och Sandra Ekengren (SD) om att avskaffa förturen för nyanlända migranter i den kommunala bostadskön
2018-03-22 Motion av Anders Wickberg (SD) och Per Carlberg (SD) om Återvandringskontor
2017-12-14 Motion av Anders Wickberg (SD) om bättre lek och aktivitetsmöjligheter för barn i Tyresö Centrum
2017-06-19 Motion av Per Carlberg (SD) om ökad kameraövervakning i Tyresö
2017-04-27 Motion av Anders Wickberg (SD) om att utöka de öppna träffpunkterna för pensionärer
2017-01-26 Motion av Anders Wickberg (SD), Per Carlberg (SD) och Henrik Mellström (SD) om att lämna Mälardalsrådet
2016-11-24 Motion av Anders Wickberg (SD) om rondell vid korsningen Njupkärrsvägen och Bollmoravägen
2016-11-24 Motion av Per Carlberg (SD) och Jörgen Bengtsson (SD) om inrättande av äldrenämnd i Tyresö kommun
2016-10-20 Motion av Jörgen Bengtsson (SD), Per Carlberg (SD) och Anders Wickberg (SD) om uppföljning av genomförandet av motioner
2016-04-28 Motion av Jörgen Bengtsson (SD) om att utreda hur kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott av smittsam sjukdom ser ut
2015-10-23 Motion av Anders Wickberg (SD) om skönhetsråd
2015-03-05 Motion av Per Carlberg (SD) och Jörgen Bengtsson (SD) om palliativ vårdenhet
2014-11-21 Motion av Per Carlberg (SD) och Jörgen Bengtsson (SD) om skalskyddsförstärkning
2013-03-21 Motion av Per Carlberg (SD), Henrik Mellström (SD) och Jörgen Bengtsson (SD) om kameraövervakning på utsatta platser i Tyresö
2012-10-15 Motion av Per Carlberg (SD) och Henrik Mellström (SD) om Trygghetsberedning
2012-10-15 Motion av Per Carlberg (SD) och Henrik Mellström (SD) om att inför äldreombudsman i Tyresö kommun
2012-10-15 Motion av Per Carlberg (SD) och Henrik Mellström (SD) om insynsplatser i kommunstyrelse och kommunala nämnder

Interpellationer

2020-06-11 Interpellation av Per Carlberg (SD) om möjligheterna att informera om polismyndighetens insatser ställd till kommunstyrelsen ordförande Anita Mattsson (S)
2019-09-05 Interpellation rörande en nordlig entré till Tyresta nationalpark genom en bro över Nyforsviken
2019-09-05 Interpellation av Anders Wickberg (SD) om den växande otryggheten i Tyresö
2019-04-25 Interpellation av Ronnie Norén (SD) om Björkbackens bevarande
2019-03-28 Interpellation av Per Carlberg (SD) om eventuella återvändare från Islamiska Staten (IS)
2019-01-24 Interpellation av Anders Wickberg (SD) om tryggheten i Tyresö
2018-01-25 Interpellation av Per Carlberg (SD) om markförhållandena i kommunens hundrastgård
2018-01-25 Interpellation av Anders Wickberg (SD) om orsakerna till ökningen av antalet orosanmälningar
2017-12-14
 Interpellation av Anders Wickberg (SD) om hantering av islamistiska extremister som återvänt till Tyresö kommun

2017-12-14 Interpellation av Anders Wickberg (SD) om bostadssituationen i Tyresö
2017-12-14 Interpellation av Per Carlberg (SD) om hur Tyresö kommun skall hantera odemokratiska yttringar
2017-03-30 Interpellation av Per Carlberg (SD) om kontroll av tjuvfiske i Tyresö kommun
2016-11-24 Interpellation av Per Carlberg (SD) om stopp för mottagande av migranter till Tyresö kommun
2016-09-08 Interpellation av Per Carlberg (SD) om belysning vid bågskytteföreningens skjutplats
2015-10-22Interpellation av Niclas Åberg (SD) om tiggeriförbud
2015-05-07 Interpellation av Per Carlberg (SD) till kommunstyrelsen ordförande angående den nedlagda polisstationen

Frågor

2020-06-11 Fråga avPer Carlberg (SD) till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om flytt av äldre under Covid-19 pandemin
2020-06-11 Fråga av Per Carlberg (SD) till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om testning av kommunens omvårdnadspersona
2019-04-25 Fråga av Anders Wickberg (SD) angående övervakningskameror ställd till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S)
2019-03-28 Fråga av Per Carlberg (SD) angående marknadshyror ställd till kommunstyrelsen ordförande Anita Mattsson (S)
2018-02-22 Fråga av Per Carlberg (SD) till Socialnämndens ordförande Dick Bengtsson (M) om vad som händer på Björkbackens avdelning Vitsippan
2018-01-25 Fråga av Anders Wickberg (SD) till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående hur gången gick i samband med uppgrävningen av vägen vid El-tjänst AB (Vendelsövägen/Skogsängsvägen)
2017-10-26 Fråga av Anders Wickberg (SD) till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om kommunen har för avsikt att inhandla bostadsrätter för nyanlända
2017-06-19 Fråga av Per Carlberg (SD) till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående tryggheten på Granängsringen
2017-04-27 Fråga av Anders Wickberg (SD) till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående informationsmöten vid byggande av modulbostäder
2014-11-27 Enkel fråga av Per Carlberg (SD) till Andreas Jonsson (M), socialnämndens ordförande om utförsäljning av äldrecentrum