Vår politik | Sverigedemokraterna i Tyresö

Vår politik

Motioner

2019-10-24 Motion av Ronnie Norén (SD) om bättre kunskap om dolda funktionsnedsättningar
2019-09-05 Motion av Per Carlberg (SD) och Anders Wickberg (SD) om att slå samman Stadsbyggnadsutskottet och Hållbarhetsutskottet
2019-03-28 Motion av Johan Carlsson (SD) om Multisportanläggning i Tyresö
2019-03-28 Motion av Per Carlberg (SD) och Ronnie Norén (SD) om inköp av dagligvaror via internet till brukare inom hemtjänstverksamheten
2019-01-24 Motion av Per Carlberg (SD), Anders Wickberg (SD) och Ronnie Norén (SD) om palliativ vårdenhet för vård i livets slutskede
2019-01-24 Motion av Per Carlberg (SD) och Anders Wickberg (SD) om lokala ordningsföreskrifter rörande tiggeri
2019-01-24 Motion av Per Carlberg (SD), Anders Wickberg (SD), Bjarne Vifell (SD) och Oliver Frimodig (SD) om integrationsplikt för nyanlända
2019-01-24 Motion av Per Carlberg (SD), Anders Wickberg (SD) och Bjarne Vifell (SD) om att polisanmäla ensamkommande migranter som fått sin ålder uppskriven för bidragsbrott
2019-01-24 Motion av Per Carlberg (SD), Anders Wickberg (SD) och Bjarne Vifell (SD) om att avskaffa förturen för nyanlända migranter i den kommunala bostadskön
2018-04-26 Motion av Anders Wickberg (SD), Per Carlberg (SD), Henrik Mellström (SD) och Sandra Ekengren (SD) om lokala ordningsföreskrifter rörande tiggeri
2018-04-26 Motion av Anders Wickberg (SD), Per Carlberg (SD), Henrik Mellström (SD) och Sandra Ekengren (SD) om att avskaffa förturen för nyanlända migranter i den kommunala bostadskön
2018-03-22 Motion av Anders Wickberg (SD) och Per Carlberg (SD) om Återvandringskontor
2017-12-14 Motion av Anders Wickberg (SD) om bättre lek och aktivitetsmöjligheter för barn i Tyresö Centrum
2017-06-19 Motion av Per Carlberg (SD) om ökad kameraövervakning i Tyresö
2017-04-27 Motion av Anders Wickberg (SD) om att utöka de öppna träffpunkterna för pensionärer
2017-01-26 Motion av Anders Wickberg (SD), Per Carlberg (SD) och Henrik Mellström (SD) om att lämna Mälardalsrådet
2016-11-24 Motion av Anders Wickberg (SD) om rondell vid korsningen Njupkärrsvägen och Bollmoravägen
2016-11-24 Motion av Per Carlberg (SD) och Jörgen Bengtsson (SD) om inrättande av äldrenämnd i Tyresö kommun
2016-10-20 Motion av Jörgen Bengtsson (SD), Per Carlberg (SD) och Anders Wickberg (SD) om uppföljning av genomförandet av motioner
2016-04-28 Motion av Jörgen Bengtsson (SD) om att utreda hur kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott av smittsam sjukdom ser ut
2015-10-23 Motion av Anders Wickberg (SD) om skönhetsråd
2015-03-05 Motion av Per Carlberg (SD) och Jörgen Bengtsson (SD) om palliativ vårdenhet
2014-11-21 Motion av Per Carlberg (SD) och Jörgen Bengtsson (SD) om skalskyddsförstärkning
2013-03-21 Motion av Per Carlberg (SD), Henrik Mellström (SD) och Jörgen Bengtsson (SD) om kameraövervakning på utsatta platser i Tyresö
2012-10-15 Motion av Per Carlberg (SD) och Henrik Mellström (SD) om Trygghetsberedning
2012-10-15 Motion av Per Carlberg (SD) och Henrik Mellström (SD) om att inför äldreombudsman i Tyresö kommun
2012-10-15 Motion av Per Carlberg (SD) och Henrik Mellström (SD) om insynsplatser i kommunstyrelse och kommunala nämnder