Verksamhetsbesök på Tyresö gymnasium | Sverigedemokraterna i Tyresö

Verksamhetsbesök på Tyresö gymnasium

 

 

Sverigedemokraterna i Tyresö på verksamhetsbesök i Tyresö gymnasium.

SD Tyresö:s gruppledare tillsammans med den politiska sekreteraren gjorde den 26 mars ett verksamhetsbesök på Tyresö gymnasium och träffade rektor Lena Beskow och sektorchef Martin Lundell efter att nyligen fått ta del av information som gjort gällande att det finns stora problem på gymnasiet med droger, våld och upplevelse av otrygghet. Vi fick tillsammans med rektor och sektorchefen möjlighet att diskutera både bra och mindre bra saker inom verksamheten. Vi passade även på att ställa frågor runt gymnasiets verksamhet i stort, deras framtida behov och hur de själva ser på gymnasiets utveckling framöver.

Det är med glädje och tillförsikt vi ser att gymnasiet har en engagerad rektor som vill verksamhetens bästa och som gör mycket för att förstärka och förbättra både utbildningsplattformen och trygghetsperspektivet i skolan. Vi som politiker fick även med oss mycket matnyttigt inför den kommande budgetprocessen och fick en bättre inblick i vad vi kan göra för att förbättra gymnasiets förutsättningar som en skola med yrkesutbildningar som grundplattform.

Slutligen vill vi särskilt lyfta gymnasiets satsningar på E-sport vilket vi inom Sverigedemokraterna särskilt lyft i budget och i motion om Multisportanläggning som vi nu hoppas ska bli verklighet i Tyresö kommun.

Per Carlberg                         Tony Björklund
Gruppledare                         Politisk Sekreterare