Vi accepterar inte att Socialnämnden tillåts gå med underskott! | Sverigedemokraterna i Tyresö

Vi accepterar inte att Socialnämnden tillåts gå med underskott!

Sverigedemokraterna i Tyresö yrkade vid kommunfullmäktige den 14 december på avslag till att tillåta Socialnämnden gå med underskott 2017. Detta är en kraftfull markering från vår sida att det inte är acceptabelt att Socialnämnden år efter år tillåts gå med så stora underskott, underskott som till stor del beror på ansvarslös migrationspolitik. Nedan finner ni den skriftliga reservation som inlämnades i samband med beslutet där samtliga partier i Tyresö kommun utom Sverigedemokraterna återigen tillät Socialnämnden gå med närmare 40 miljoner i underskott. Tyvärr ser det inte ut som att det kommer stanna på denna nivå!

Socialnämndens anhållan om tillåtet underskott

Enligt kommunallagen ska kommunen fastställa mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Enligt samma lag ska kommunens ekonomi vara i balans, det vill säga de löpande intäkterna ska överstiga kostnaderna. Trots det konstateras att Socialnämnden återkommande går med ett omfattande underskott. Det totala underskottet de tre senaste åren i Socialnämnden uppgår nu till totalt 55,2 miljoner enligt prognos och underskottet ser inte ut att bromsa in.

Det bekymrar Sverigedemokraterna i Tyresö att detta får fortgå utan kraftfulla åtgärder för att stoppa denna trend, detta speciellt när en stor del av underskottet beror på kostnader relaterat till migration. En Sverigedemokratisk budget medför inte omfattande kostnader av detta slag.

Sverigedemokraterna anser inte att det är acceptabelt att Socialnämnden tillåts gå med underskott och av den anledningen kan vi inte heller ställa oss bakom beslutet att tillåta att nämnden går med underskott 2017.