Vilka vi är

Henrik Mellström

Ordförande

E-post: henrik.mellström@sd.se
Telefon: 072-5473293

Per Carlberg

Gruppledare

E-post: per.carlberg@sd.se

Styrelsen

Henrik Mellström

Ordförande

Per Carlberg

Vice ordförande

Johan Carlsson

Andre vice ordförande

Bjarne Vifell

Kassör

Jörgen Nilsson

Ledamot

Ronnie Norén

Ledamot

Elisabet Mellström

Ledamot

Bengt Bäckström

Suppleant

Adam Jansson

Suppleant

Fullmäktigegruppen

Per Carlberg

Gruppledare

Anders Wickberg

Vice gruppledare

Henrik Mellström

Ledamot

Johan Carlsson

Ledamot

Bjarne Vifell

Ledamot

Jörgen Nilsson

Ersättare

Ronnie Norén

Ledamot

Nämnder

Bjarne Vifell

 • Ledamot i Barn- och utbildningsnämnden
 • Ledamot i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Elisabet Mellström

 • Ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
 • Ersättare i Kultur- och fritidsnämnden

Felicia Siecke

 • Ersättare i Beredningen för medborgardialog- och integration

Henrik Mellström

 • Ledamot i Byggnadsnämnden
 • Ledamot i Kommunfullmäktiges valberedning

Jan Viderén

 • Ersättare i Barn- och utbildningsnämnden

Johan Carlsson

 • Ersättare i Arbetsmarknads- och socialnämnden
 • Ledamot i Kultur- och fritidsnämnden

Jörgen Nilsson

 • Ledamot i Arbetsmarknads- och socialnämnden
 • Ledamot i Beredningen för medborgardialog och integration
 • Ledamot i Äldre-och omsorgsnämnden

Per Carlberg

 • Ledamot i Kommunstyrelsen
 • Ledamot i Kommunledningsutskottet
 • Ledamot i Stadsbyggnadsutskottet
 • Ersättare i Hållbarhetsutskottet
 • Ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning

Ronnie Norén

 • Ersättare i Byggnadsnämnden
 • Ersättare i Äldre-och omsorgsnämnden